Boothoezenonline Blog

Geplaatst door boothoezenonline.nl 10-09-2015

Het papier vaarbewijs wordt vervangen door pasje 

Vanaf begin jaren 80 van de vorige eeuw tot en met 2001 werd het Klein Vaarbewijs in Nederland afgegeven op papier. Dit vaarbewijs bevat geen pasfoto en de gegevens zijn vaak vervaagd door slijtage. Daardoor is het document altijd fraudegevoelig geweest en duiken er nog steeds met enige regelmaat vervalsingen op. In overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de politie is daarom besloten de geldigheid van alle papieren exemplaren van het Klein Vaarbewijs per 1 januari 2016 te laten vervallen.

 Het nieuwe vaarbewijs is handzamer, minder fraudegevoelig en is tevens geschikt voor het buitenland (ICC). Bovendien zal er geen vervaldatum meer op vermeld staan, omdat het vaarbewijs vanaf 1 juli onbeperkt geldig geworden is.
De vaarbewijshouders met papieren bewijs zal waarschijnlijk tot 1 januari 2016 in de gelegenheid worden gesteld het oude vaarbewijs gratis om te ruilen voor een nieuwe.Vanaf 1-1-2016 wordt het papieren vaarbewijs niet meer als geldig vaarbewijs geaccepteerd.


Boothoes Blog